Korven

Lithells korvfabrik

Endast två kilometer från oss ligger Lithells korvfabrik. Idag är det ett Atria företag, men fabriken har en lång historia. Redan 1907 startade Oskar Lithell sin rörelse i en liten hyrd källarlokal i Kumla och tjugofem år senare lanserades Sibyllakorven. Det är också Lithells som skapat Kumlakorven, vilken är föregångaren till dagens svenska varmkorv.

Men så i mitten av 1950-talet flyttade företaget in i ett nedlagt mejeri här i  Sköllersta och är nu Sveriges största korvfabrik. Hit vallfärdar folk för att handla i fabriksbutiken. Ofta kallar vi fabriken endast för "Korven".

Mera korvhistoria här.

Vecka 12 - 2020

Korvfabrik