Föräldrarna igen

Eric och Margareta

Ja, så blev då Eric och Margareta gifta. Det var året 1937. Se bilden innan.

Tre barn blev det, Jan Jill och Curt, varav jag är den yngsta.

Utlagt vecka 30, 2023

Eric och Margareta