Karin och Anna Palm tecknar

Träslövsläge

Karin är i Träslövsläge. Hon har hyrt en liten stuga en tid under sommaren då hon vistas i Varberg 1881. Hon skriver till mamma och berättar:

"På thorsdagen blåste det mycket så att hvarje våg sköljde öfver kajen och alla fiskarne voro hemma och stodo i grupper i lä bakom stugorna, det väckte naturligtvis stor uppmärksamhet att se oss måla, vi voro omgifna af åtminstone en 30 karlar för utom qvinnor och barn i oändlighet, pojkarna stodo till och med på hufvudet för att blifva afritade."

Efterlysning av bilder från Träslövsläge

Bilden härintill är skannad ur en bok. Där står att den bilden, pluss flera andra bilder, är ur Karins skissbok från Varberg och att har författaren fått från dem från Carl Larsson-gården. Men då jag bett om att få låna bilderna till min kommande bok, visar det sig att de inte kan hitta dem. Vare sig bilderna eller skissblocket. Så nu efterlyser jag den. Finns det någon som vet något om Karins teckningar från Varberg, Träslövsläge och Räfsnäs.

 

Bild från Karins försvunna skissbok från Varberg…

Ta gärna en till på min hemsida om Karin…Här
Och om min bok: Karin Larssons barndom

Utlagt vecka 19, 2024