En fågelholk på marken

Fågelholk på marken

Hittade en fågelholk på marken. "Den som fällde trädet tänkte inte på att även dess skugga försvann." (Kinesiskt ordspråk.)
– Och inte heller på fåglarnas holk.

Bild: I mitten av februari 2009 lät vi såga ner några stora förväxta träd. Den isande kylan av ett tomt svart hål, fick mig att gå in efter kameran.

Curt

fagelholk