Jills veranda

 

Angående Jills Veranda, som varit så populärt TV-program, vill jag bara säga att det här kortet togs på "Jills veranda" redan år 2000.

Släktträff hemma hos min syster Jill för 15 år sedan. Ja, åren går och TV har kommit på efterkälken.

Curt

Jills veranda