Min syster

 

Ja, det är min syster. Förmodligen fotograferad sommaren 1950, nio år gammal. Hedanefter ska jag lägga ut lite bilder här från den "gamla goda tiden", med lite släktbilder. Jag, min mor och en del av släkten har ju redan varit representerade.

Curt