Löparen

Här är några ungdomar som ska ut och springa. Nummer 21 är min pappa, Eric Fröberg. Han var riktigt bra på att springa en gång i tiden. Och orienterade i många år. Jag har något dunkelt minne av en sådan orientering. Vet inte alls vad jag hade med att göra. Kanske var jag sex, sju år. Och så startade de en efter en och snart var alla borta utom jag och några funktionärer. Det var en lång dag. Efterhand gubbarna kom tillbaka, skulle de bada i en kall sjö.

Loparen

Jag vet inte, men kanske var det samma dag som jag var med pappa upp till Örebro Kuriren. Där var en farbror som visade mig hur det gick till att trycka en tidning. Pappa skrev ibland lite orienteringsreportage. Han fick några öre per rad. Det mesta tog de bort på redaktionen. Det bästa med att skriva i tidningen var att han hade frikort på olika idrottsevenemang, men pappa var inte så intresserad, så jag tror inte han använde det. Skulle det springas, skulle han springa själv och inte titta på andra.

Curt