Friheten tar slut – skola eller jobb tar vid

Friheten Barnen i vagnen

Barndomsvännerna vid Hunneberg, Brevens. Lennart, Anna-Stina och Sven-Åke.

Det var länge, länge sedan jag såg dem… Så är det. Barndomen tar slut, åren går och så småningom tar ålderdomen vid.

Curt

Och härefter ämnar jag återgå till mina släktbilder…