Promenad

Avverkning

Så här ser det ut utefter våra grusvägar. Timmer och massaved i trave på trave. Visst kan det se fint ut, men snart ska det fraktas bort och kvar blir endast en trasig, avverkad, natur. Där skogen tidigare stått grön och grann är nu sten och sönderkörda skogsstigar.

Bilden är tagen under en åtta kilometers promenad från Pålsboda, via Snarka och hem till Testa.

Vecka 12

avverkning