Det var en gång

Karlslundsgatan 1936

Här på Karlslundsgatan i Örebro har min mamma och några av hennes syskon samlats på en trappa, där någon av dem kanske bor. När och var är svårt för mig att veta, så jag får förlita mig på bildens baksida, där det står:

1936 med ett frågetecken bakom.
Karlslundsgatan i Örebro. Bortom Älvtomtagatan och Rörbröderna och koloniområdet.
Pojken längst upp tillhör inte familjen.
Från vänster: Bror, Ulla, Maj, Margareta (min mamma) och Gullan.

Mamma, Ulla, Gullan och Maj som barn kan du också  se HÄR

karlslundsgatan