Utflykt till Tranås

Tranås

Tranås

Tranås är Kennets ungdomsstad. Och 2013 var det dags för ett återbesök för att leta efter gamla minnen och gamla platser. Bert och jag följde med och fick oss hela Kennets ungdomstid berättad för oss.

Bild: Här på en gata i Tranås söker vi hus där Kennet bott eller haft sina minnen…

Se vidare här…